duben 17, Pasování rytířů Řádu Božího hrobu. Olomouc. DPZ