9. 10. 2021: 20211009; VlB, Slavnost biřmování, Poutní chrám Jména Panny Marie, Křtiny

 • Jméno
 • Funkce
 • Kněz/Farář
 • Pozdvihování
 • Přijímání krve
 • Biřmování
 • Církevní
 • Česká republika
 • Brněnská
 • Jihomoravský
 • Řeholník/Mnich
 • Opat
 • Přinášení darů
 • Sakrální a liturgické předměty
 • Políbení oltáře
 • Mitra
 • Liturgické
 • J-N
 • A-E
 • Paškál
 • Mše Svatá
 • Kosík Marian Rudolf
 • Biřmování
 • Požehnání
 • Biřmování
 • # Svátosti
 • ČR - diecéze
 • Křtiny
 • Bimka Vladimír
 • Mužské řády, kongregace a společnosti
 • Premonstráti
 • Přijímání na ruku

Další fotografie