prosinec 06, Děkan + past. rady farností. Uherské Hradiště

  • Olomoucká
  • Česká republika
  • Zlínský
  • Uherské Hradiště
  • Ingr František
  • F-I
  • Setkání