12. 9. 2021: Posvěcení nového obrazu Hostýn

  • Olomoucká
  • Česká republika
  • Zlínský
  • Sakrální a liturgické předměty
  • Obraz
  • F-I
  • sv. Cyril a Metoděj
  • Hostýn (Svatý Hostýn, Chvalčov)
  • ČR - diecéze
  • Holý Lubomír