Krátké zamyšlení spolu s Foto týdne (archiv)

Den, který vám změní život

Den, který vám změní život, začíná každé ráno. 

Tento citát mám nalepený na notebooku a vždy, když jej otevřu, připomenu si to, jak je můj život důležitý a cenný, a že můžu žít ve svobodě a stále se zlepšovat, pracovat na sobě. Co je však život člověka, kdo jsem já a odkud jsem přišla, kam směřuji a proč je život tak důležitý? To jsou otázky, které si pokládá lidstvo od nejstarších dob až dodnes. Jsou nedílnou součástí mnoha různých filozofických směrů a náboženských systémů, nabídka je opravdu pestrá.

Co však může můj život změnit, proměnit, transformovat? Jsou to věci, které nás dennodenně obklopují; jiní lidé, kteří nás motivují; naše emoce, prožívání? Ano, to všechno nás může život měnit a ovlivňovat, ale vše nás může také rychle opustit, neboť jsou to věci pomíjivé a prchlivé. Co tedy lidská existence potřebuje, po čem její srdce tolik touží a nedostává se jí toho? Nazvala bych to nadpřirozenou silou – pro mnohé Bůh, který je stejný včera, dnes i zítra, byl a je zde napořád – je to jakási jistota, která nás jistí ze všech stran a každé ráno znovu a znovu nabízí onu změnu/proměnu našeho života. Chce se nás dotknout, chce se dotknout našeho srdce, které je vyprahlé a má spoustu otázek, na něž hledá odpovědi, je nestálé, rozechvělé a potřebuje klid, pokoj, aby se mohlo radovat z každého dne, z každého okamžiku, a také z Boží péče, jež je pro každého, nejen pro vyvolené a vybrané.

Zkus se každé ráno zamyslet nad tímto citátem a doplň si do něj: „…, začíná každé ráno s Bohem.“ Možná se nic nestane a možná se toho stane mnoho. Nezapomeň, že proměna je záležitostí dlouhodobou, takže se toho neboj a vytrvej!

Nela Františka Franková, Člověk a Víra